Schedule


PRESENTATION SCHEDULE
TUESDAY,  8TH DECEMBER 2015
PLENARY SESSION: DEWAN PERSIDANGAN UNIVERSITI
8.30 am
Registration
9.00 am
Keynote Address I:
Assoc. Prof. Dr. Zakaria Bahari
Former Deputy Director, Centre for Islamic Development Management Studies (ISDEV)
10.00 am
-
10.30 am
Photo Session
Coffee Break
PARALLEL SESSION 1
Session 1A
Session 1B
Session 1C
Session 1D
10.30 am
-
10.50 am
Hasyeilla Abd Mutalib, Rusnadewi Abdul Rashid, Rabitah Harun &
Siti Fatimah Sudin
Kajian Perbandingan Antara Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dan Pentadbir Persendirian dalam Pengurusan Institusi Wakaf Di Malaysia
Mohammad Zulfakhairi Mokhtar
Pengaruh Faktor Kepatuhan Agama terhadap Niat untuk Berwakaf Tunai dalam Kalangan Staf Muslim Universiti Sains Malaysia (USM)
Syarifah Md Yusof
Persepsi Pengguna terhadap Produk Perbankan IslamNorazita Marina Abdul Aziz
Reclaiming The Accounts: 
An Understanding From Islamic 
Principles And Values
10.50 am
-
11.10 am
Muhammad Fathullah al-Haq &
Jasni Sulong
Penyeragaman Fatwa Berhubung Isu-isu Wakaf di Malaysia: Satu Sorotan Awal
Khairul Bariyah Othman
Analisis Kepatuhan Zakat Pendapatan Dari Perspektif Pelaku Pembangunan Berteraskan Islam
Azizah Othman
Prinsip Syariah dalam Pembangunan Produk Al-Rahnu di Malaysia
Sunarsih
Opportunities and Challenges I
ndonesian Islamic Finance 
Institution in Asean 
Economic Community 2015                                                
11.10 am
-
11.30 am
Razali Othman &
Rohayu Abdul-Ghani
Kepatuhan Syarak Wakaf Tunai: Analisis Gandaan Seigniorage
Mohd Shukri Hanapi & Zahri Hamat
Perakaunan Zakat Pertanian di Malaysia: Hasil Kasar atau Hasil Bersih?
Zakaria Bahari
Setakat Mana Dimensi CSR dan Konstruk Instrinsik Pengguna Muslim Mempengaruhi Pemilihan Perbankan Islam di Malaysia

Nining Islamiyaha, Arikha Faizal Ridhoa 
& Moh. Rusdinal Muslih
Optimizing the Role of 
Accounting through the Statement 
of Value Added Approach to
Increase the Transparency of 
Reporting Islamic Financial
 Institutions in Indonesia
11.30 am
-
11.50 pm
Rusnadewi Abdul Rashid & Rohayati Hussin
Kawalan, Penguatkuasaan, Pendakwaan Serta Hukuman bagi Isu Pencerobohan Tanah Wakaf di Malaysia
Warjio
Dari Akhbar untuk Umat: Pengurusan Aset oleh Dompet Dhuafa Waspada dalam Pemerkasaan Umat di Sumatera Utara
Zakaria Bahari
Mega Ayu Widayanti, Ida 
Wijayanti & Nuril Maulidya Agustin
Optimization of Fund Management 
Infaq Mosque on Investment Sukuk 
Ijarah for the Education Sector in Yogyakarta
11.50 am
-
12.10 pm
Shaik Abdullah Hassan Mydin & Mohammed Siraaj Saidumasudu
Waqf Land of Persatuan Nurul Islam in The Perspective of Innovative Development Projects
M. Khoirul Fahmi
Implementation of Sabilillah Entrepreneur Institute, New Institute About Zakat Management for Mustahiq in Malang, Indonesia
Ahmad Muqorobin
Peranan Pengurusan Risiko Kredit untuk Mengurangkan Kerugian di Perbankan Shariah
Abdulhadi Abdullahi Yamel
Zakat and Development of Muslim Ummah:
 A Challenge  to  Muslims  in Katsina State, Nigeria
12.10 pm
-
2.00 pm
Lunch Break and Zuhur Prayer
PARALLEL SESSION 2
Session 2A
Session 2B
Session 2C
Session 2D
2.00 pm
-
2.20 pm
Ahmad Shaifful Anuar Ahmad Shukor
Kelestarian Pengurusan Aset Wakaf Pendidikan Tinggi Malaysia: Satu Sorotan


Ahmad Azrin Adnan,
Ahmad Amirul Ihsan & Abdul Hakim Abdullah
Model Pengurusan Islam Berasaskan Surah Al-Fatihah: Satu Tinjauan Awal
Yusliamir Mohd Yusoff
Kefahaman Terhadap Perbankan Islam  (PI) Dalam Kalangan Guru Muslim di Daerah SikZakaria Bahari &
Abdul Fatah Che Hamat
Understanding, Awareness &
 Perception of Muslim Customer 
Toward CSR of Islamic Banking in 
Malaysia 
2.20 pm
-
2.40 pm
Rohayati Hussin,
Rusnadewi Abdul Rashid & Noor Inayah Yaakub
Ke Arah Pembangunan Institusi Pendidikan Tinggi Wakaf:
Kajian dari Aspek Perundangan Tanah Negara
Shereeza Mohamed Saniff
The Makings of   the Islamic-Based Development Actor for
Islamic Asset Management: A Preliminary Proposal
Nor Hatizal Amaru Shah
Kajian Rintis Penentuan  Pemilihan Produk Pembiayaan Perumahan Musyarakah Mutanaqisah (MM)
Shaik Abdullah Hassan Mydin &
Junid Abdussalam
Islamic and Western View of CSR: 
A Preliminary Analysis
2.40 pm
-
3.00 pm
Rabitah Harun,
Hasyeilla Abd Mutalib & Rusnadewi Abdul Rashid
Kajian Tahap Kesedaran Amalan Wakaf di Kalangan Pelajar UiTM Perlis
Siti Asishah Hassan & Rusnadewi Abdul Rashid
Towards Improvement of the Rights and Duties of Mutawalli and Nazir in the Management and Administration of Waqf Assets
Mohd ‘Adli Zahri
Persepsi Pelajar Muslim Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) Terhadap Faktor Pemilihan Pelaburan Dana Amanah Islam
Mohd Faiz Mohamed Yusof, 
Nurhanani Romli & Joni Tamkin Borhan
Pengurusan Risiko Shariah 
di Syarikat Pengendali Takaful 
Terpilih di Malaysia
3.00 pm
-
3.20 pm
Farhat Nazirul Mubin Bohari
The Potential of Healthcare Waqf in Malaysia
Azura Mohd Noor &
Ram Al Jaffri Saad Ejen Dan Impak Perubahan Dalam Pengurusan Wang Zakat
Yani Dahliani
Evaluation Ratio Profit Sharing Islamic Banking & Conventional Interest Income Bank Customers In Jember Facing Yhe Era Of The Asean Economic Community 2015
Murni Yusoff
Explicit Role of Takaful 
Agents in Islamic-based 
Relationship Marketing Approach: 
The Group of Experts’ View
3.20 pm
-
3.40 pm
Sakinatul Raadiyah Abdullah
Transformasi Kaedah Pelaksanaan Wakaf: Satu Tinjauan Awal terhadap Pengurusan Wakaf Korporat Johor Corporation (JCorp)
Fatimah Salwa Abd Hadi, Emilda Hashim,
Nurhanie Mahjom &
Mohamad Azahari Ahmad
Penilaian Kepuasan Pelanggan Muslim dan Bukan Muslim Terhadap Usahawan Asnaf Zakat di Negeri Selangor
Che Khadijah Hamid
Potensi Penggunaan Dinar Emas Sebagai Mauquf Wakaf Berdasarkan Pandangan Cendekiawan Wakaf: Satu Analisis Kaedah Penyelidikan
Mutiara Dwi Sari
Trend Kajian Terhadap 
Pengguna Berkaitan 
Perbankan Islam 
di Indonesia
WEDNESDAY, 9TH DECEMBER 2015
PARALLEL SESSION 3
9.00 am
-
9.30 am
Breakfast
Session 3A
Session 3B
Session 3C
Session 3D
9.30 am
-
9.50 am
Hayati Saleh
Elemen Bangunan Hijau dalam Bangunan WakafAzhar Mohamad & Imtiaz Mohammad Sifat
The Fiat Fiasco: The Insidious Erosion of Maqasid of Shariah and Practical Alternatives
Nurul Qomariah
Customer Satisfaction of Islamic 
Banking on Quality Services
Nur Fara Hana Abdullah 
Peranan Zakat dalam Mengatasi Isu
 dan Masalah dalam Kalangan 
Muallaf di Malaysia
9.50 am
-
10.10 am
Farahdina Fazial
Pengurusan dan Pembangunan Wakaf Lestari Institusi Pondok di Negeri Kedah
Nurhanani Romli, Mohd Faiz Mohamed Yusof, Fahimah Mohd Razif & Ahmad Azam Sulaiman @ Mohamad
Pengurusan Saham Patuh Shariah di Malaysia
Raziah Md Tahir 
 Kesesuaian Pemakaian Kontrak 
Al-Qard Al-Hasan dalam Skim 
Pembiayaan Kredit Mikro 
Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)
Nur Farhanim Mustaffa
Amalan Pengilangan Islam (IMP)
 Sebagai Piawaian Utama Dalam 
Proses Pembuatan Produk Makanan 
Sunnah: Satu Tinjauan Awal
10.10 am
-
10.35 am
Surita Hartini Mat Hassan
Kelestarian Harta Wakaf melalui Pelaburan Hartanah Wakaf: Satu Tinjauan Awal
Eka Yuniarti & Dina Fitrisia Septiarini
The Influence of Asymmetric Information and Company Internal Factor on Underpricing Rate of Listed Companies in Indonesia Shariah Stock Index at the Time of Initial Public Offering (IPO) in 2011-2013
Malik Abdul Jabar Zen, 
Ade Irma Diana & Khoirul Zadid Taqwa
Supply Chain Management 
Based on Islamic Microfinance 
for Sustainable Feeding
Firmansyah Aditama
Irham Zaki
Motivasi Pengusaha Muslim 
Memproduksi Produk Imitasi: 
Studi Pada Sentra Industri 
Kerajinan Kulit di Tanggulangin
10.35 am
-
11.00 am
Aminullah Elhady
Waqf Asset Management Issues
Experience of Muhammadiyah in The District of Jember Indonesia
Diana Dwi Astuti
External and Internal Factors Affecting the Return on Earnings and Risk Investment Companies Go Public In Jakarta Islamic   Index (JII)
Emy Kholifah
Charity-Worship of Women in 
Micro-Entreprise Development: 
The Factor that Should be 
Complemented into the Woman’s
 Empowerment Approach
R. Moh. Qudsi Fauzy & 
 Lusiana Ulfa Hardinawati
Alasan Petani Muslim Menjual 
Hasil Panen kepada Tengkulak
di Desa Glagahagung Kecamatan 
Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi
11.00 am
Arrival of VIP

Y. Dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Raja Dato Seri Laila Jasa
Haji Awang Abdul Rahman Haji Abdul Karim
(CEO, Abdul Razak Holdings, Negara Brunei Darussalam)

Y. Bhg. Prof. Dato’ Seri Dr. Md. Salleh Yaapar
(Chairman Board of Control, Dewan Bahasa dan Pustaka)

Y. Bhg. Datuk Dr. Haji Awang Sariyan
(Director General, Dewan Bahasa & Pustaka)
11.10 am
Arrival of Y. Bhg. Prof. Dato’ Dr. Omar Osman
(Vice Chancellor, Universiti Sains Malaysia)
11.30 am
-
12.30 pm
Keynote Address II:
Y. Dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Raja Dato Seri Laila Jasa
Haji Awang Abdul Rahman Haji Abdul Karim
(CEO, Abdul Razak Holdings, Negara Brunei Darussalam)
12.30 pm
ISDEV USM – DBP Collaboration Book Launching Ceremony
1.00 pm
Closing Remarks by Y. Bhg. Prof. Dato’ Dr. Omar Osman
(Vice Chancellor, Universiti Sains Malaysia)
1.15 pm
Photo Session
Press Conference
Lunch