Paperworks

TUESDAY - 8TH DECEMBER 2015

PARALLEL SESSION 1
SESSION 1A

10.30am- 10.50am
Hasyeilla Abd Mutalib, Rusnadewi, Abdul Rashid, Rabitah Harun & Siti Fatimah Sudin
Kajian Perbandingan Antara Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dan Pentadbir Persendirian dalam Pengurusan Institusi Wakaf Di Malaysia

10.50am-11.10am
Muhammad Fathullah al-Haq & Jasni Sulong
Penyeragaman Fatwa Berhubung Isu-isu Wakaf di Malaysia: Satu Sorotan Awal

11.10am-11.30am
Razali Othman & Rohayu Abdul Ghani
Kepatuhan Syarak Wakaf Tunai: Analisis Gandaan Seigniorage

11.30am-11.50pm
Rusnadewi Abdul Rashid & Rohayati Hussin
Kawalan Penguatkuasaan, Pendakwaan Serta Hukuman bagi Isu Pencerobohan Tanah Wakaf di Malaysia

11.50am-12.10pm
Shaik Abdullah Hassan Mydin & Mohammed Siraaj Saidumasudu
Waqf Land of Persatuan Nurul Islam in The Perspective of Innovative Development Projects

SESSION 1B


10.30am-10.50am
Mohammad Zulfakhairi Mokhtar
Pengaruh Faktor Kepatuhan Agama terhadap Niat untuk Berwakaf Tunai dalam Kalangan Staf Muslim Universiti Sains Malaysia (USM)

10.50am-11.10am
Khairul Bariyah Othman
Analisis Kepatuhan Zakat Pendapatan Dari Perspektif Pelaku Pembangunan Berteraskan Islam

11.10am-11,30am
Mohd Shukri Hanapi & Zahri Hamat
Perakaunan Zakat Pertanian di Malaysia: Hasil Kasar atau Hasil Bersih?

11.30am-11.50am
Warjio
Dari Akhbar untuk Umat: Pengurusan Aset oleh Dompet Dhuafa Waspada dalam Pemerkasaan Umat di Sumatera Utara

11.50am-12.10pm
M. Khoirul Fahmi
Implementation of Sabilillah Entrepreneur Institute, New Institute About Zakat Management for Mustahiq in Malang, Indonesia

SESSION 1C

10.30am-10.50am
Syarifah Md Yusof
Persepsi Pengguna terhadap Produk Perbankan Islam

10.50am-11.10am
Azizah Othman
Prinsip Syariah dalam Pembangunan Produk Al-Rahnu di Malaysia

11.10am-11,30am
Zakaria Bahari
Setakat Mana Dimensi CSR dan Konstruk Intrinsik Pengguna Muslim Mempengaruhi Pemilihan Perbankan Islam di Malaysia

11.30am-11.50am
Zakaria Bahari
Pengaruh Faktor Kefahaman Wakaf dan Kepatuhan Beragama Masyarakat Islam Terhadap Berwakaf di Malaysia

11.50am-12.10pm
Ahmad Muqorobin
Peranan Pengurusan Risiko Kredit untuk Mengurangkan Kerugian di Perbankan ShariahSESSION 1D

10.30am-10.50am
Norazita Marina Abdul Aziz
Reclaiming The Accounts: An Understanding From Islamic Principles and Values

10.50am-11.10am
Sunarsih
Opportunities and Challanges Indonesian Islamic Finance Institution in Asean Economic Community 2015

11.10am-11,30am
Nining Islamiyaha, Arikha Faizal Ridhoa & Moh. Rusdinal Muslih
Optimizing the Role of Accounting through the Statement of Value Added Approach to Increase the Transparency of Reporting Islamic Financial Institutions in Indonesia

11.30am-11.50am
Mega Ayu Widayanti, Ida Wijayanti & Nuril Maulidya Agustin
Optimizing Mosque's Infaq Fund Management On Ijara Sukuk Investment For Human Resource Development: Study Case in Indonesia


PARALLEL SESSION 2
SESSION 2A

2.00pm-2.20pm
Ahmad Shaifful Anuar Ahmad Shukor
Kelestarian Pengurusan Aset Wakaf Pendidikan Tinggi Malaysia: Satu Sorotan

2.20pm-2.40pm
Rohayati Hussin, Rusnadewi Abdul Rashid & Noor Inayah Yaakub
Ke Arah Pembangunan Institusi Pendidikan Tinggi Wakaf: Kajian dari Aspek Perundangan Tanah Negara

2.40pm-3.00pm
Rabitah Harun, Hasyeilla Abd Mutalib & Rusnadewi Abdul Rashid
Kajian Tahap Kesedaran Amalan Wakaf di Kalangan Pelajar UITM Perlis

3.00pm-3.20pm
Farhat Nazirul Mubin
The Potential of Healthcare Waqf in Malaysia

3.20pm-3.40pm
Sakinatul Raadiyah Abdullah
Transformasi Kaedah Pelaksanaan Wakaf: Satu Tinjauan Awal terhadap Pengurusan Wakaf Korporat Johor Corporation (JCorp)


SESSION 2B

2.00pm-2.20pm
Ahmad Azrin Adnan, Ahmad Amirul Ihsan & Abdul Hakim Abdullah
Model Pengurusan Islam Berasaskan Surah Al-Fatihah: Satu Tinjauan Awal

2.20pm-2.40pm
Shereeza Mohamed Saniff
The Makings of the Islamic-Based Development Actor for Islamic Asset Management: A Preliminary Proposal

2.40pm-3.00pm
Siti Aishah Hassan & Rusnadewi Abdul Rashid
Towards Improvement of The Rights and Duties of Mutawalli and Nazir in the Management and Administration of Waqf Assets

3.00pm-3.20pm
Azura Mohd Noor & Ram Al Jaffri Saad
Ejen dan Impak Perubahan dalam Pengurusan Wang Zakat

3.20pm-3.40pm
Fatimah Salwa Abd Hadi, Emilda Hashim, Nurhanie Mahjom & Mohamad Azahari Ahmad
Penilaian Kepuasan Pelanggan Muslim dan Bukan Muslim Terhadap Usahawan Asnaf Zakat di Negeri Selangor


SESSION 2C

2.00pm-2.20pm
Yusliamir Mohd Yusoff
Kefahaman terhadap Perbankan Islam (PI) Dalam Kalangan Guru Muslim di Daerah Sik

2.20pm-2.40pm
Nor Hatizal Amarul Shah
Kajian Rintis Penentuan Pemilihan Produk Pembiayaan Perumahan Musyarakah Mutanaqisah (MM)

2.40pm-3.00pm
Mohd 'Adli Zahri
Persepsi Pelajar Muslim Universiti Zainal Abidin (UnisZA) terhadap Faktor Pemilihan Pelaburan Dana Amanah Islam

3.00pm-3.20pm
Yani Dahliani
Evaluation Ratio Profit Sharing Islamic Banking & Conventional Interest Income Bank Customers in Jember Facing Yhe Era Of The Asean Economic Community 2015

3.20pm-3.40pm
Che Khadijah Hamid
Potensi Penggunaan Dinar Emas Sebagai Mauquf Wakaf Berdasarkan Pandangan Cendekiawan Wakaf: Satu Analisis Kaedah Penyelidikan


SESSION 2D

2.00pm-2.20pm
Zakaria Bahari & Abdul Fatah Che Hamat
Understanding Awareness & Perception of Muslim Customer Toward CSR of Islamic Banking in Malaysia

2.20pm-2.40pm
Shaik Abdullah Hassan Mydin & Junid Abdussalam
Islamic and Western View of CSR: A Preliminary Analysis

2.40pm-3.00pm
Mohd Faiz Mohamed Yusof, Nurhanani Romli & Joni Tamkin Borhan
Pengurusan Risiko Shariah di Syarikat Pengenalan Takaful Terpilih di Malaysia

3.00pm-3.20pm
Murni Yusoff
Explicit Role of Takaful Agents in Islamic-based Relationship Marketing Approach: The Group of Experts View

3.20pm-3.40pm
Mutiara Dwi Sari
Trend Kajian Terhadap Pengguna Berkaitan Perbankan Islam di Indonesia


WEDNESDAY - 9TH DECEMBER 2015

PARALLEL SESSION 3
SESSION 3A


9.30am-9.50am
Hayati Salleh
Elemen Bangunan Hijau Dalam Bangunan Wakaf

9.50am-10.10am
Farahdina Fazial
Pengurusan dan Pembangunan Wakaf Lestari Institusi Pondok di Negeri Kedah

10.10am-10.35am
Surita Hartini Mat Hassan
Kelestarian Harta Wakaf Melalui Pelaburan Hartanah Wakaf: Satu Tinjauan Awal

10.35am-11.00am
Aminullah Elhady
Waqaf Asset Management Issues Experience of Muhammadiyah in The District of Jember Indonesia
SESSION 3C


9.30am-9.50am
Nurul Qomariah
Customer Satisfaction of Islamic Banking on Quality Services

9.50am-10.10am
Raziah Md Tahir
Kesesuaian Pemakaian Kontrak Al-Qard Al-Hasan dalam Skim Pembiayan Kredit Mikro Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)

10.10am-10.35am
Malik Abdul Jabar Zen, Ade Irma Diana & Khoirul Zadid Taqwa
Supply Chain Management Based on Islamic Microfinance for Sustainable Feeding

10.35am-11.00am
Emy Kholifah
Charity-Worship of Women in Micro-Entreprise Development: The Factor that Should be Complemented into the Woman's Empowerment Approach

SESSION 3D


9.30am-9.50am
Nur Fara Hana Abdullah
Peranan Zakat dalam Mengatasi Isu dan Masalah dalam Kalangan Muallaf di Malaysia

9.50am-10.10am
Nur Farhanim Mustaffa
Amalan Pengilangan Islam (IMP) Sebagai Piawaian Utama Dalam Proses Pembuatan Produk Makanan Sunnah: Satu Tinjauan Awal

10.10am-10.35am
Firmansyah Aditama & Irham Zaki
Motivasi Pengusaha Muslim Memproduksi Produk Imitasi: Studi Pada Sentra Industri Kerajinan Kulit di Tanggulangin

10.35am-11.00am
R. Moh. Qudsi Fauzy & Lusiana Ulfa Hardinawati
Alasan Petani Muslim Menjual Hasil Panen kepada Tengkulak di Desa Glagahagung Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi